CÁC GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH

BẢO TRÌ NHÂN CÔNG CƠ BẢN
1.200.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Không giới hạn sửa chữa
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Dùng trước, trả phí sau
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ 8 THIẾT BỊ BẤT KỲ
800.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Không giới hạn sửa chữa
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Dùng trước, trả phí sau
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA
300.000 VNĐ/NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Bơm Gas miễn phí
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Dùng trước, trả phí sau
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ MÁY LỌC NƯỚC RO
899.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Thay 3 lõi lọc số 1,2,3
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Dùng trước, trả phí sau
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email

CÁC GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN
300.000 VNĐ/THÁNG
Không giới hạn kiểm tra
Không giới hạn sửa chữa
Sửa chữa miễn phí
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
 
 
Bảo trì hệ thống nước
300.000 VNĐ/THÁNG
Không giới hạn kiểm tra
Không giới hạn sửa chữa
Sửa chữa miễn phí
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
 
 
Bảo trì máy lọc nước
100.000 VNĐ/THÁNG
Không giới hạn kiểm tra
Không giới hạn sửa chữa
Sửa chữa miễn phí
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
 
 
Bảo trì điều hòa
100.000 VNĐ/THÁNG
Không giới hạn kiểm tra
Không giới hạn sửa chữa
Sửa chữa miễn phí
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
 
 
error: Content is protected !!