CÁC GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH

BẢO TRÌ NHÂN CÔNG CƠ BẢN
1.268.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Không giới hạn sửa chữa
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
 
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ 8 THIẾT BỊ BẤT KỲ
899.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Không giới hạn sửa chữa
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
 
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ MÁY LỌC NƯỚC RO
1.050.000 VNĐ/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Thay 3 lõi lọc số 1,2,3
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
 
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
BẢO TRÌ DOANH NGHIỆP
+20% CHI PHÍ CÁC GÓI/ NĂM
Không giới hạn kiểm tra
Ký hợp đồng rõ ràng
Sửa chữa miễn phí
Không giới hạn sửa chữa
Kỹ thuật chuyên nghiệp
Nhân viên nhiệt tình
Hoàn phí khi không hài lòng
 
Thời gian đáp ứng 2h
Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại, email
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js">