[section]

[ux_text text_align=”center”]

SỬA CHỮA ĐỒ ĐIỆN TỬ – ĐIỆN DÂN DỤNG TẠI NHÀ

[/ux_text]

[/section]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24676″ image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA MÁY GIẶT TẠI NHÀ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”16889″ image_hover=”zoom”]

SỬA TIVI TẠI NHÀ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”22774″ image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA QUẠT ĐIỆN TỬ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24880″ height=”69%” image_hover=”zoom”]

SỬA LAPTOP TẠI NHÀ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24881″ height=”222px” image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA MÁY SẤY QUẦN ÁO

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24882″ height=”70%” image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA – LẮP ĐẶT CAMERA

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24883″ height=”70%” image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA GHẾ MASSAGE

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”24884″ height=”70%” image_hover=”zoom”]

SỬA CHỮA MÁY BƠM NƯỚC

[/col]