Thay đổi, hủy đơn hàng, đổi trả hàng & hoàn tiền

– Trường hợp muốn hủy bỏ giao dịch đơn hàng chưa được xác nhận, bạn phải lập tức liên hệ thông báo ngay trước khi chúng tôi liên hệ xác nhận đơn hàng. Trường hợp này đơn hàng sẽ được hủy và bạn không phải mất bất kỳ chi phí nào.
– Trường hợp đã thanh toán hoặc đặt cọc cho đơn hàng và bạn muốn hủy giao dịch. Xin liên hệ ngay với chúng tôi để thông báo lý do và thỏa thuận việc hoàn tiền hoặc thay đổi nội dung đặt hàng, dời ngày nhận hàng.
– Tất cả các trường hợp không liên hệ thông báo thay đổi hoặc hủy đơn hàng với chúng tôi hoặc liên hệ sau khi chúng tôi đã thông báo đã gửi hàng, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoàn tiền hoặc thay đổi nội dung, hủy đơn hàng cho bạn trong các trường hợp chậm trễ này.

Copyright 2019 © Bảo Trì Số 1