Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: Công Ty CỔ PHẦN BẢO TRÌ SỐ 1

Địa chỉ trụ sở: Số 8. tổ 6 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0988.230.233

Khi tiếp nhận thông tin sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành sửa bảo hành hoặc tiến hành thay mới cho quý khách hàng.