Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Bảo Trì Số 1!!!

Xin vui lòng đọc kỹ “Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ” này trước khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi. Vì nội dung thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều Kiện và các Điều Khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Bảo trì số 1.

Website của chúng tôi và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bảo Trì Số 1. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website: www.baotriso1.com

hoặc www.baotriso1.vn đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong “Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ” này (sau đây được gọi tắt là “TTBT“). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ/ Sản phẩm của chúng tôi cũng như không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cung cấp.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản TTBT mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTBT đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem TTBT mỗi khi truy cập website và có thể xem bản TTBT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://baotriso1.vn/thoa-thuan-dich-vu/

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 1: Giải thích từ ngữ

“Bảo trì số 1”: Công ty Cổ Phần Bảo Trì Số 1.

“ Hợp đồng”: Là thỏa thuận sử dụng dịch vụ của khách hàng với Công ty cổ phần bảo trì số 1

“Chúng tôi”: Bảo Trì Số 1 và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của Bảo Trì Số 1.

“Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do Bảo Trì Số 1 cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

“ Gói dịch vụ bảo trì”: Là các Gói dịch vụ bảo trì các thiết bị cho hộ gia đình và văn phòng

“Thiết bị gia đình, văn phòng”: Là các thiết bị điện lạnh, điện tử, điện nước tại văn phòng và gia đình khách hàng.

“ Rủi ro”: là khả năng xảy ra tổn thất

“ Rủi ro được bảo trì, sửa chữa”: là các thiết bị xảy ra rủi ro và được sửa chữa bảo trì theo như hợp đồng và cam kết bảo trì sửa chữa của Bảo trì số 1

“ Thiết bị đặc biệt”: là các thiết bị nhập khẩu và KHÔNG được phân phối hoặc mua bán dễ dàng trên thị trường. Đây là những sản phẩm Bảo trì số 1 KHÔNG bảo trì và KHÔNG đưa vào danh mục bảo trì sửa chữa

“Dịch vụ của Bảo Trì Số 1” là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

Điều 2: Phạm vi sử dụng Gói dịch vụ bảo trì:

Bảo trì số 1 cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau cho mục đích Bảo trì toàn bộ các thiết bị trong văn phòng và gia đình. Khi sử dụng tùy từng gói dịch vụ sẽ được cung cấp một, một vài hoặc tất cả các quyền lợi sau:

» Hoàn tiền ngay từ tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ

» Sửa chữa miễn phí toàn bộ thiết bị

» Tổng vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị

» Hàng tháng nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa

» Có mặt bất cứ khi nào khách hàng yêu cầu

» Được kỹ thuật viên lành nghề, chuyên nghiệp, nhiệt tình

» Hỗ trợ lên đến 100% chi phí mua vật tư

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

3.1 Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.2 Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với Bảo trì số 1. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của Bảo trì số 1. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Bảo trì số 1 hoặc trong việc cung cấp thông tin cho Bảo trì số 1 và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

3.3 Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của Bảo trì số 1 và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho Bảo trì số 1 trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của Bảo trì số 1 về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì Bảo trì số 1 có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

3.4 Toàn bộ thiết bị trong gia đình và văn phòng khi ký hợp đồng sẽ được Bảo trì số 1 đảm nhận bảo trì cả 1 năm. Do đó, địa chỉ chính xác là một trong những yêu cầu bắt buộc. Bạn phải cung cấp chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm với 1 bên thứ 3 bất kỳ nào yêu cầu phục vụ. Chúng tôi chỉ phục vụ cho địa chỉ được ký theo Hợp đồng sử dụng dịch vụ ngay từ ngày đầu tiên.

3.5 Cung cấp những tài liệu cần thiết trong phạm vi hợp đồng để Bảo trì số 1 triển khai công việc.

3.6 Cử người giám sát và nghiệm thu mỗi lần Bảo trì số 1 thực hiện vệ sinh bảo trì, sửa chữa. Kiểm tra kỹ mọi vật dụng, đồ dùng gia đình, văn phòng, cá nhân trước khi nhân viên Bảo trì số 1 ra khỏi nhà. Được phép kiểm tra túi đồ và tư trang trên người khi có nghi ngờ nhân viên Bảo trì số 1 ăn cắp đồ. Bảo trì số 1 sẽ không chịu trách nhiệm mất đồ đạc khi đã ra khỏi nhà.

3.7 Người sử dụng dịch vụ phải bảo đảm thiết bị điện tử không bị vô nước, chuột bọ cắn linh kiện, sét đánh, hỏng do lỗi người sử dụng gây ra như: làm rớt, biến dạng, bảo quản không đúng yêu cầu kỹ thuật, côn trùng hoặc do vi phạm nguyên tắc sử dụng gây ra hỏng hóc

3.8 Hợp đồng này là Hợp đồng không chuyển nhượng nên khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển địa chỉ gia đình, văn phòng thì hợp đồng tự chấm dứt ngay.

3.9 Tạo mọi điều kiện cho Bảo trì số 1 thi công cho xong công việc. Trách trường hợp bên gọi Bảo trì số 1 đến 2-3 lần để thực hiện cùng 01 công việc.

3.10 Không tự ý sửa chữa hoặc gọi nhân viên kỹ thuật không phải của chúng tôi sửa chữa khi không được sự đồng ý của Bảo trì số 1 bằng văn bản

 3.11 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam

3.12 Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến thương hiệu của Bảo trì số 1.

3.13 Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại Bảo trì số 1.

3.14 Khi sử dụng Các gói dịch vụ không bắt buộc khách hàng phải mua vật tư của Bảo Trì số 1, tuy nhiên khách hàng phải chuẩn bị sẵn vật tư thay thế tại thời điểm đó. Nếu không chúng tôi có quyền từ chối phục vụ nếu phải chờ đợi cung cấp vật tư.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bảo trì số 1

4.1 Là nhà cung cấp dịch vụ, Bảo trì số 1 có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.2 Bảo trì số 1 cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của Bảo trì số 1. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Bảo trì số 1 sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

4.3 Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bảo trì số 1 với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 3 nêu trên.

4.4 Tiến hành vệ sinh định kỳ, thăm nom thiết bị trong quá trình thực hiện hợp đồng để tiến hành sửa chữa kịp thời hoặc đưa ra các dự báo, khả năng xảy ra hỏng hóc

4.5 Cam kết thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cam kết trả lại tiền cho khách hàng khi làm hỏng thiết bị của khách hàng và khách hàng yêu trả lại tiền bằng văn bản với lý do chính đáng không ảnh hưởng đến thương hiệu Bảo trì số 1.

4.6 Ký giấy biên nhận với khách hàng sử dụng về việc mang thiết bị của khách hàng sử dụng ra khỏi nhà khi cần nhiều thời gian cho công việc sửa chữa hoặc những việc không sửa chữa được tại gia đình

4.7 Cung cấp cho khách hàng sử dụng những hướng dẫn sử dụng các thiết bị cần thiết. Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng Bảo trì số 1 có quyền từ chối sửa chữa, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi khách hàng sử dụng không tạo điều kiện cho Bảo trì số 1 thi công và làm việc tại nhà mình (có hoàn phí tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng khi đã trừ đi chi phí vật tư, chi phí nhân công kỹ thuật và chi phí kinh doanh, chi phí tiền hoàn trước đó)

4.8 Đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật..

Điều 5: Quy định về thanh toán

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://baotriso1.vn/huong-dan-thanh-toan/

Bảo trì số 1 không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

Điều 6: Quy định về gia hạn dịch vụ

6.1 Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động của thiết bị, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại Bảo trì số 1.

6.2 Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi Bảo trì số 1 nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm Bảo trì số 1 nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

6.3 Khách hàng chủ động liên hệ với Bảo trì số 1 và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ         .

6.4 Bảo trì số 1 không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 7: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

7.1 Dịch vụ do Bảo trì số 1 cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.

7.2 Bảo trì số 1 có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

7.2.1 Bạn có hành vi vi phạm quy định tại Điều Cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ của TTBT trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

7.2.2 Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 3.6 của TTBT này.

7.2.3 Bạn không thực hiện thanh toán các khoản phí phát sinh, phí vật tư trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 8: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

8.1 Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Bảo trì số 1 nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: baotriso1@gmail.comBảo trì số 1 không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

8.2 Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

8.2.1 Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi …) không đúng hoặc chưa đầy đủ.

8.2.2 Lợi ích của dịch vụ không đúng theo các gói dịch vụ đã đăng ký

8.2.3 Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Điều 9: Hỗ trợ khách hàng

9.1 Bảo trì số 1 không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Bảo trì số 1 cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

9.2 Bảo trì số 1 cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

9.3 Trước khi gủi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm xem xét kỹ và cẩn thận các vấn đề liên quan đến thiết bị như nguồn điện, hiện tượng chập cháy, hiện tượng trước khi thiết bị không hoạt động… Bảo trì số 1 chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Đường dây nóng 0988.230.233 – 0935.230.233 và qua Email: cskhbaotriso1@gmail.com

Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

10.1 Trong mọi trường hợp, Bảo trì số 1 không chịu trách nhiệm và từ chối phục vụ trong các trường hợp sau:

» Việc sửa chữa không phải do kỹ thuật viên của Bảo trì số 1 thực hiện.

» Cho đơn vị thứ ba giám sát, bắt bẻ làm theo ý kiến của bên thứ 3 hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ không hiểu về những công việc Bảo trì số 1 đang làm hoặc đang sửa chữa.

» Tự ý tháo lắp thiết bị, điều kiện hoạt động cho thiết bị không đảm bảo (nguồn điện, con người, thiên tai…)

» Các thiết bị không có trong hợp đồng bảo trì

» Các thiết bị nhập khẩu, khó tìm kiếm và thay thế, các thiết bị đặc chủng ( Chỉ thực hiện khi khách hàng cung cấp vật tư này và có chuyên gia hướng dẫn của hãng thiết bị trực tiếp hướng dẫn thực hiện, có cam kết không bồi thường khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn)

10.2 Bảo trì số 1 không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ 3, hoặc chính bạn để mang tính chất trục lợi hoặc không có tính chất xây dựng văn hóa cộng đồng xã hội phát triển. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Vui lòng trả phí khi chúng tôi phát hiện thậm chí nếu tái phạm nhiều lần chúng tôi xin từ chối phục vụ hợp đồng

10.3 Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm/ dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm/ dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

10.4 Khách hàng sử dụng dịch vụ và chúng tôi không được phép chuyển nhượng bản hợp đồng này hay bất cứ quyền và nghĩa vụ nào ở đây nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

10.5 Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo ngay cho bên kia hoàn tất thủ tục thanh lý phần hợp đồng đã được thực hiện.

10.7 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

10.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, và các hỏng hóc không thể sửa chữa và phải thay mới toàn bộ).

Điều 11: Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo trì số 1 tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây: https://baotriso1.vn/bao-mat-thong-tin/

Điều 12: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, Bảo trì số 1 có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của Bảo trì số 1.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của Bảo trì số 1 đều thuộc về Bảo trì số 1 hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Bảo trì số 1, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của Bảo trì số 1.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi Bảo trì số 1 trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng Bảo trì số 1 đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bảo trì số 1 sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

Điều Khoản Cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đã nêu rõ tại các mục dưới đây: